Deel ons
0475/49.03.57

Sportieve visie vanaf seizoen 2024

Beste Kaatsliefhebber,  we kunnen er niet naast kijken, de echte hoogdagen van deze fantastische sport liggen achter ons.     In tijden dat alles nog prima verliep, had men moeten nadenken over de evolutie van deze sport.      

Het is aan de federaties om zelfs vandaag nog met voorstellen en ideeën te komen. Want er is nog veel mogelijk: nieuwe reglementeringen (bvb meer dan één vervanging toestaan, uitproberen of het spelen naar sets geen oplossing zou kunnen zijn,…), nieuwe spelregels die het spel attractiever, jonger maken,  betere bal, minder performante handschoen.  Noem maar op.    Zaken die op korte termijn in te voeren zijn zonder aan de echte geest van de kaatssport te raken.

Vandaag moeten we echter het kader aanvaarden waarbinnen we kunnen en moeten werken.  

Ik krijg volgend jaar ook de taak om een icoon als Marc Van Snick op te volgen als trainer/coach. We moeten met zijn allen Marc eeuwig dankbaar zijn voor de  inspanningen die hij na zijn actieve kaatscarrière bracht voor de kaatssport. Dat heet dan ware liefde voor uw sport. 

Gelukkig zitten Marc en ik al jaren op dezelfde golflengte qua visie. Welke visie? Heel simpel: leven voor je sport. Trainen, een team vormen, inzet tijdens de wedstrijd, alles geven, van het terrein stappen en weten, we hebben het maximale gegeven.    Wanneer een team daarin slaagt, dan geef je jezelf als speler, de club, de bestuursleden, de supporters waar ze recht op hebben.    

DAN komen mensen terug, DAN smeed je een band, DAN hangt de club aan mekaar en is iedereen gemotiveerd om meer en beter te doen.  

Met minder zal ik volgend seizoen niet tevreden zijn. Tuurlijk win ik ook graag, maar ploeggeest is de fundering van uw kaatshuis. Een echte ploeg komt heel ver.    

Dit moet stap één zijn om Ninove te brengen waar het vandaag, in het huidige kaatslandschap, thuishoort : een stabiele goede tweede nationaler.   

Hoe we later eventueel nog kunnen evolueren, zal nog moeten blijken en zal ook in hoge mate afhangen van de evolutie van de sport zelf.

De club weet waar ik voor sta:  indien ik er volgend jaar niet in slaag om een TEAM op de kaatsbaan te krijgen die zich 120% geeft en ons allen geeft waar we recht op hebben, spelplezier, dan zal ik net als Marc definitief de kaatssport adieu zeggen.    Maar ik ben hoopvol.    

Ik hoop stiekem dat vele Ninovieters volgend seizoen de weg naar onze ballodrome terug vinden.


Vele sportieve groetjes,

Johan